Egentliga Finlands Synskadade.
Egentliga Finlands Synskadade.